75 jaar Mensenrechten

In het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk werd vandaag, op de 75ste verjaardag van de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens, een nieuw vredesmonument ingehuldigd. Breendonk zelf is op zich natuurlijk het meest krachtige monument om de boodschap kracht bij te zetten die 75 jaar geleden op papier gezet werd. Hoewel de verklaring veelal zinloos mag lijken als ze niet door een macht afgedwongen kan worden mag ze nooit verloochend worden als individueel kompas. Het verhaal van Breendonk, ook na de Duitse bezetting, is het bewijs van deze soms moeilijke doch immer noodzakelijke opdracht.

Op initiatief van de Nationale Strijdersbond van België werd een nieuw monument met vredesduif op het terrein geplaatst en vandaag onthuld door de nationale voorzitter en burgemeester van Willebroek. 

Als Bunkermuseum Antwerpen proberen we de herinnering levend te houden aan de geschiedenis en diens belangrijke lessen, weinigen lijken ons belangrijker dan die waaruit de verklaring resulteerde.